Event Report
AUTHOR: Thanyathon
CREATE DATE: 7 Dec 2016
16 - 16 Jun 2019

สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

  ผ่านวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงในดวงใจเพียงหนึ่งวัน ก็มีกิจกรรมดีๆ ที่น้อมนำพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มานำเสนอให้ชมกัน งานนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและภาคีเครือข่าย จัดงาน ‘สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ แสดงผลงานความก้าวหน้าในโครงการ ‘พลังสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ปีที่ 4 ณ ลาน แฟชั่นฮออล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อถึงเวลาก็เริ่มต้นพิธีการด้วยการร่วมพิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วพี่ดู๋ -สัญญา คุณากร ก็ชวนชมวีดิทัศน์ และเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพูดคุยบนเวที ได้แก่ คุณไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผศ.พิเชฐ โสวิทยาสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ … Continue reading สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

 

%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99

ผ่านวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงในดวงใจเพียงหนึ่งวัน ก็มีกิจกรรมดีๆ ที่น้อมนำพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มานำเสนอให้ชมกัน

งานนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและภาคีเครือข่าย จัดงาน ‘สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ แสดงผลงานความก้าวหน้าในโครงการ ‘พลังสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ปีที่ 4 ณ ลาน แฟชั่นฮออล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อถึงเวลาก็เริ่มต้นพิธีการด้วยการร่วมพิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วพี่ดู๋ -สัญญา คุณากร ก็ชวนชมวีดิทัศน์ และเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพูดคุยบนเวที ได้แก่ คุณไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผศ.พิเชฐ โสวิทยาสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนศิลปินที่ร่วมโครงการ

5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88
%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88

ผลสำเร็จของโครงการในปีนี้ก็คือ กิจกรรม ‘คน เครือข่าย ร่วมสร้าง ป่าสักโมเดล’ พื้นที่ 600 ไร่ ที่ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ) จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%99
%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86-%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9

จากกิจกรรมบนเวที ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน มีพระราชดำรัสในวาระต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน รวมถึงภาพอินโฟกราฟฟิกส์ รวบรวมองค์ความรู้การจัดการน้ำตามศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ‘จากภูผา…สู่มหานที’ มาจัดแสดงแบบเข้าใจง่าย

ปิดท้ายงานด้วยการเดินช็อปผลิตผลการเกษตรจากสมาชิกภาคีเครือข่าย ทั้งจากจังหวัดลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่เห็นคนเมืองได้อุดหนุนสินค้าดีจากเกษตรกรโดยตรง ทั้งสายบัว ข้าวสาร ผักพื้นบ้าน เห็ด น้ำผึ้ง แยมเลมอน มะนาว และผลไม้ต่างๆ เช่น มะละกอ

%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a9
%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%9b

%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%8b-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94

สินค้าทั้งหมดปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เป็นการส่งต่อสุขภาพดีให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งสินค้าหลายชนิดยังจัดแพ็คเกจจิ้งอย่างสวยงาม ขนาดมีคนเหมาไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่เลยทีเดียว

 

ADVERTISMENT
ADVERTISMENT
ADVERTISMENT
ADVERTISMENT