Creative Space
AUTHOR: pornthip
CREATE DATE: 23 Dec 2016

‘ชั่งหัวมัน’ โครงการตามพระราชดำริของพ่อหลวง บ้านไร่เพื่อปวงชน

Wind energy turbines.

ถ้าเราอายุ 70 ปี เรากำลังทำอะไรอยู่? คนส่วนใหญ่คงเกษียณตัวเอง เตรียมพักผ่อนบั้นปลายชีวิตกับลูกหลาน แต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 70 ปีที่ผ่านมา คือระยะเวลาของการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร เราจึงเห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งหมดก็เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 4,447 คือจำนวนทั้งหมดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ‘โครงการชั่งหัวมัน’ คือหนึ่งในนั้น

%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%991

‘ชั่งหัวมัน’ เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้ง ให้กลายเป็นสีเขียวขจี

ด้วยพระอัจฉริยภาพกับความช่างสังเกตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อเกิดเป็นโครงการชั่งหัวมัน ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล มีชาวบ้านนำหัวมันเทศมาถวาย เมื่อต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ จึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารวางหัวมันเทศไว้ที่ตราชั่งโบราณ พอพระองค์เสด็จกลับมาหัวหิน ทรงทอดพระเนตรเห็นมันเทศที่อยู่บนตราชั่งแตกใบออกมา จึงทรงดำริว่าขนาดหัวมันเทศวางไว้บนตาชั่งที่ไม่มีดินและน้ำยังงอกได้ หากนำไปลงดิน คงเติบโตได้ดีแน่นอน นั่นคือที่มาของการจัดตั้งโครงการในปี พ.ศ. 2552 โดยต้นเรื่องของแรงบันดาลใจอย่างหัวมันเทศ ก็ถูกนำมาปลูกในบริเวณโครงการด้วย

map-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-re

จุดประสงค์ของโครงการชั่งหัวมันคือ ต้องการชุบชีวิตให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพืชเศรษฐกิจของ จ.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นโครงการตัวอย่างด้านเกษตรกร และเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ว่าต่อให้พื้นที่แห้งแล้งแค่ไหนก็สามารถทำการเพาะปลูกได้ หากมีความตั้งใจ โดยโครงการนี้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาได้ เพื่อจะได้นำประโยชน์กลับไปใช้กับผืนดินของตัวเอง

ความน่าสนใจของโครงการนี้คือ พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดิน 250 ไร่ ที่บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมาก ทั้งยังเสื่อมโทรมและกันดาร แต่พระองค์กลับพลิกฟื้นผืนดินนี้ให้กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่น้อย

%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-2

หลอมรวมพืชเศรษฐกิจตัวอย่างไว้ในหนึ่งเดียว

ความเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทำให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันโครงการช่างหัวมันมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ก็เพื่อดำเนินภารกิจมากมาย เช่น การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทนจำนวน 20 ต้น จนแทบกลายเป็นตราสัญลักษณ์ของโครงการไปแล้ว การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีกว่า 10 ไร่ การทำปุ๋ยหมัก ตลอดจนการทำสวนแปลงพืชผักสวนครัว และพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกประมาณ 20 ไร่ จัดแบ่งเป็นโซนๆ ได้แก่ แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก มะละกอ ฟักทอง อ้อย มะพร้าวน้ำหอม มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ชมพู่เพชรสายรุ้ง มันเทศญี่ปุ่น ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวหอม สับปะรดปัตตาเวีย สับปะรดพันธ์ุฉีกตา ฯลฯ

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-2

ยกตัวอย่างผลไม้เศรษฐกิจอย่าง สับปะรดพันธ์ุฉีกตาหรือสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี เป็นอีกพันธุ์ขายดีและเป็นที่ต้องการของตลาด พันธ์ุนี้มีข้อแนะนำตรงที่หากสับปะรดมีอายุ 3 เดือน ต้องห่อด้วยกระดาษไม่ให้โดนแดด มิฉะนั้นเนื้อที่โดนแดดเผาจะฝ่อ หลังจากนั้น 12 – 15 เดือนถึงจะเก็บผลผลิต สับปะรดพันธ์ุนี้มีความหวานเป็นเอกลักษณ์ ไม่เกิดอาการแสบลิ้นในขณะที่กินด้วย

เวลาเลือก ให้เลือกซื้อตอนผลมีเปลือกสีเขียว ถ้าเปลือกเหลืองจะเริ่มสุกเกินไปหรือมีปัญหา วิธีกินคือไม่ต้องปอกเปลือก คุณสมบัติเด่นของสับปะรดนี้คือสามารถแกะดึงตรงช่วงตาให้เนื้อออกมาแล้วรับประทานได้เลย

ผลิตภัณฑ์เกษตรของโครงการชั่งหัวมันนั้นปลอดภัยจากสารพิษ ภายใต้การควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิดถูกต้องตามหลักวิชาการ การคัดเลือก คัดแยก และบรรจุส่งถึงผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

Cow Landscape

ใช่เพียงแต่พืชผักผลไม้เท่านั้น บ้านไร่ของพ่อยังผลิตน้ำนม โดยฟาร์มโคนมเลือกใช้โคนมรีดพันธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียน (พันธ์ุขาวดำ) อาหารของโคนมเป็นหญ้าพันธ์ุแพงโกลาเสริมด้วยหญ้าแห้งเล็กน้อย เพราะเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการและโปรตีนสูง ส่งผลให้สุขภาพของโคแข็งแรง ซึ่งจะปล่อยให้โคกินหญ้าเองตามธรรมชาติ ส่วนการรีดนมใช้เครื่องรีดแบบระบบถังรีด ได้น้ำนมราวๆ 260 – 270 ลิตรต่อวัน หลังจากนั้นจะนำส่งไปยังสหกรณ์โคนมที่ชะอำนั่นเอง

ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเท่านั้น นอกจากโครงการชั่งหัวมันจะเป็นโครงการต้นแบบด้านการศึกษาแล้ว ยังถือว่าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวอีกด้วย ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ มีบริการรถจักรยานให้ปั่นรอบโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ภายในโครงการยังมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร สามารถซื้อกลับไปให้คนที่บ้าน รับรองเป็นของฝากที่มีคุณค่ายิ่ง

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-3

เพราะผักผลไม้ของที่นี่น่าซื้อมาก มั่นใจได้เลยว่ามีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ หากเราซื้อมาใช้หรือนำแนวคิดมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รับรองว่าเราจะอยู่กินอย่างมีความสุขในวิถีพอเพียง นับว่าเป็นบุญของคนไทยเหลือเกินที่มีพ่อหลวง ผู้รักและห่วงใยราษฎรยิ่งกว่าลมหายใจของตัวเอง และทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวสยาม

ดังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับสั่งกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงนาม ‘ภูมิพล’ ว่า อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน

จึงไม่น่าแปลกใจ ว่าทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินไทยจะเต็มไปด้วยรอยพระบาทของพระองค์ จากการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อช่วยเหลือ รวมถึงดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-4

 

*More Info 

– ผลิตภัณฑ์ของโครงการชั่งหัวมันวางจำหน่ายเฉพาะที่ร้านโกลเด้นเพลสเท่านั้น

– โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็กที่สูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร คนละ10 บาท ทางโครงการฯ มีรถพาเที่ยวชมและมัคคุเทศก์ให้บริการฟรี แต่หยุดพักทุกวันจันทร์

*หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หรือสอบถามได้ที่ โทร. 032-472-701 และ 032-472-703

 

*อ้างอิง

http://chmrp.com, https://project561.wordpress.com,

รายการปิดทองแผ่นดิน ตอนบ้านไร่ของในหลวง

 

ADVERTISMENT
ADVERTISMENT
ADVERTISMENT
ADVERTISMENT